Announcement
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ 1

D IRECTORก้อง - อรรฆรัตน์ นิติพน

CHIEF EXECUTIVE OFFICER
MUSHROOM GROUP CO.,LTD.บาส - นพปฎล พิริยะกุล

MANAGING DIRECTOR
PIRIYA INTERNATIONAL CO.,LTD.


      พวกเราเป็นนักธุรกิจที่สร้างด้วยตัวเอง Self-made Entrepreneur ทำถูกบ้างทำผิดบ้างเพราะไม่ได้มีต้นแบบไม่ได้มีประสบการณ์ให้เดินตาม มีเพียงความมุ่งมั่นอยากทำให้ดี แต่ความมุ่งมั่นอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเพราะตลอดทางเราก็เห็นเพื่อนๆ SMEs หลายรายค่อยๆหายจากไปตามกาลเวลา

      ผมจึงมักจะเปรียบว่าในโลกธุรกิจ มันเหมือนกับการเดินทางขึ้น ภูเขา ยิ่งสูงยิ่งหนาวและคงจะดีมากถ้ามีเพื่อนร่วมทางที่เป็น Self-made Entrepreneur เหมือนกันมาแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ เพื่อ "เดินทาง เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกัน"

      "Everest" : Sustain - Growth - Exit
      การเป็นนักปีนเขาขึ้นสู่ยอดเขาสูง มีหลายคนทำสำเร็จและมีอีกหลายคนอาจล้มเหลว แต่ก็ยังคงเป็นมนต์ขลังเป็นเป้าหมายที่รอใครอีกหลายคนมาพิสูจน์อีกมากมาย

      ในโลกธุรกิจ มีผู้พ่ายแพ้มากกว่าผู้ชนะ แต่ก็ยังคงมีผู้ลงมาแข่งขันในสนามธุรกิจนี้เพิ่มขึ้นทุกวัน

      แล้วอะไรจะทำให้ Self-made SMEs อย่างพวกเราอยู่รอดในกติกาที่เราอาจจะมีต้นทุนน้อยกว่า ข้อมูลที่น้อยกว่า และประสบการณ์น้อยกว่า แต่เรามีความมุ่งมั่นที่มากกว่า

      3 Key หลักของการเดินทางสู่ยอดเขาครั้งนี้
      Sustain - Growth - Exitคอร์สนี้เหมาะสำหรับ

Self-made SMEs
ผู้คิดว่าความรู้และประสบการณ์ที่มีมาอาจไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางสู่เป้าหมาย ต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดด และหาจุด Peace of Mind

เหมาะสำหรับ ธุรกิจที่กำลังมีปัญหาจะโตก็ไม่โต ติด lock อะไรบางอย่าง หรือสภาพแวดล้อมธุรกิจกำลังถูก Disrupt

เหมาะสำหรับ ทุกๆท่าน ที่เหนื่อยล้าต้องการไฟในการทำธุรกิจ

ทายาทธุรกิจ ที่ต้องการจะสร้างธุรกิจของตัวเอง

นักธุรกิจรุ่นใหญ่ ที่ต้องการมองหาคนรุ่นใหม่เพื่อมา JV หรือต้องการเติมไฟจากคนรุ่นใหม่

S PEAKER

คุณวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท สามารถ คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา
โหราจารย์ระดับแนวหน้าของประเทศไทย
คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Tarad.com
และก่อตั้งกลุ่ม efrastructure
คุณสุวภา เจริญยิ่ง
อุปนายก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
คุณธนา เธียรอัจฉริยะ
SCB
Chief Marketing Officer
คุณประพันธ์ เจริญประวัติ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ผู้จัดการ
คุณจิรัฐ บวรวัฒนะ
ผู้ก่อตั้ง BNK48
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์
Partner / SCL Law Group
คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์
ผู้ก่อตั้ง Wink Wink
คุณชาตยา สุพรรณพงศ์
ผู้ก่อตั้ง BBQ Plaza
คุณศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์
ผู้ก่อตั้ง ตำมั่ว
คุณวิทิตนันท์ โรจนพานิช
ผู้พิชิต เทือกเขา EVEREST
คุณพัฒนพงศ์ รานุรักษ์
ผู้ก่อตั้ง Divana Spa
คุณชวพจน์ ชูหิรัญ
ผู้ก่อตั้ง เฮียนพ หมูนุ่ม
คุณรรินทร์ ทองมา
ผู้ก่อตั้ง รองเท้า O&B
คุณลี-อายุ จือปา
ผู้ก่อตั้ง กาแฟอาข่าอาม่า
คุณกุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ
ผู้ก่อตั้ง After you
คุณกวินทร์วัฒน์ เรือนบุรี
ผู้ก่อตั้ง IAM Sport Wear
คุณภาวิดา อาจยุทธิ์
ผู้ก่อตั้ง Wow Underwear
คุณพลพจน์ วรรณภิญโญชีพ
ผู้ก่อตั้ง ECU SHOP
คุณทินพันธุ์ วัฒนอัครโภคิน
ผู้ก่อตั้ง เฉาก๊วยเต็งหนึ่ง
นางอารียฉัตร อภิสิทธิ์อมรกุล
ผู้ก่อตั้ง เจ้เล้งพลาซ่า

C OURSE

13 FEB - 8 MAY 2019
129,999 BAHT


14

WEEK

11

CLASS

1

TRIP

2

VISIT

14

WEEK

11

CLASS

1

TRIP

2

VISIT
ระยะเวลาในการจัด
16 ครั้ง (13 กุมภาพันธ์ – 8 พฤษภาคม 2019)
วันเวลาการจัดอบรม
ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 12:00 น. – 18:00 น.
สถานที่จัดฝึกอบรม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 11 ชั้น 14 ห้อง Auditorium 2

เปิดรับสมัคร
16 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

ที่อยู่
หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เบอร์ติดต่อ : 090-426-7998

E-mail : everest.spu@gmail.com

1 TRIP

KANCHANABURI

    กิจกรรมพิเศษ ที่เราจะหลอมรวม มิตรภาพ และความสนุกไว้ในกิจกรรมเดียวกัน ที่ทีมงานหลักสูตร Everest ทั้งหมดไม่อยากให้คุณพลาด ด้วยประการทั้งปวง ด้วยเพราะเราได้ออกแบบ และวางแผนการจัดกิจกรรมทั้งหมดจากใจ
ระยะเวลาการจัด 3 วัน 2 คืน
สถานที่ จังหวัดกาญจนบุรีVISIT


MAI

    กับการเดินทาง จากก้าวแรก จนถึงในวันนี้ตลอดระยะเวลา 19 ปี (ด้วย Market Cap เริ่มต้น 500 ล้าน สู่ 300,000 ล้านในปัจจุบัน) โดยมี 151 บริษัท MAI ใช้เครื่องมือใดในการระดมทุน การเพิ่มทุน และการสร้างสภาพคล่อง มีคำตอบรอคุณอยู่
ระยะเวลา 1 วัน
สถานที่ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
Announcement
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก รอบที่ 1
Top